Děti skákající přes lavičku
|

Jak vybrat kvalitní parkourový kroužek

Není trenér, jako trenér

Jestli vaše dítě přes prázdniny uchvátil parkour, určitě jste přemýšleli nad tím, kam jej na tréninky dát. Organizací a trénujících skupin je nepřeberné množství. Jak se vyznat v tom, kdy vaše dítě trénuje opravdový odborník a kdy riskujete, že se vašemu dítěti může něco stát?

Trenér versus instruktor parkouru

Chcete mít jistotu a kladete si otázku, kdo má z těchto dvou vyšší kvalifikaci? 3, 2, 1…, ano, je to instruktor. V České republice neexistuje licence trenéra parkouru. Člověk, který se na webových stránkách označuje za trenéra parkouru, není vždy nutně tím, za koho se vydává. Pakliže se někdo označuje za trenéra a máte pochyby, nechte si ukázat certifikát, jinak riskujete, že dáváte své dítě všanc někomu, kdo vám jej „zrakví“ (parkourový termín pro zranění, které odstaví jedince na několik tréninků a vy jste platili své drahocenné peníze zbytečně).

Vzhledem k tomu, že poskytování volnočasových aktivit se zaměřením na parkour je živnost vázaná, měla by mít organizace k provozování živnosti patřičné oprávnění. Z logiky věci v něm musí působit instruktor/cvičitel parkouru II. třídy nebo absolvent vysoké školy v oblasti pedagogiky tělesné výchovy, který ovšem parkouru rozumí (a byl součástí jeho curricula na vysoké škole).

Jak je to s licencemi?

V současné době jsou v ČR platné jen dvě akreditované licence:

  • Instruktor volnočasových aktivit se zaměřením na parkour II. třídy (pod Ústřední školou České obce sokolské) – tato licence byla nahrazena novější licencí od ÚŠ ČOS:
  • Instruktror parkouru II. třídy (rovněž pod ÚŠ ČOS)

Jak je to s licencemi pod ČAPK?

V době psaní tohoto článku, tedy 30. 8. 2023 byla žádost pro akreditaci ze strany ČAPK v řešení. Školení se v nabídce asociace vyskytuje. Asociace poskytuje kvalitní vzdělání. Metodikem vzdělávacího plánu je osoba, která vytvářela i koncept školení pro ÚŠ ČOS. Vzhledem k tomu, že ale ČAPK vytvářela republikový referenční rámec, tzv. rekvalifikační standard Instruktor/instruktorka parkouru (kód: 74-037-M) ke vzdělání, můžeme spuštění školení v nejbližší době čekat.

Jak je to s gymnastickými licencemi – ČGF?

Dle informací pana Saricheva k datu psaní tohoto článku nemá Česká gymnastická federace vytvoření vzdělávací systém instruktorů parkouru.

Existuje aktuálně jiná akreditovaná licence II. třídy?

Ne!

Bez akreditace licence Ministerstvem školství, mládeže a tělesné výchovy je licence neplatná. Bohužel i takové případy se řešili ze strany nejmenované organizace na severu Čech.

Jak je to s III. třídou?

Licence Instruktora parkouru III. třídy je vydávána českými autoritami. Mezi takové patří obecně akceptované autority:
Ústřední škola České obce sokolské – ÚŠ ČOS
Česká asociace parkouru – ČAPK
– Zohir

Ovšem licenci III. třídy může vydávat jakýkoli jiný subjekt. Bohužel je tento trh dosti nepřehledný, takže v tomto případě nelze úplně říct, že je držitel licence III. třídy kvalitní. Rovněž ne všechny licence autoritativní orgán Česká asociace parkouru uznává.

Jak je to s kroužky v DDM?

I DDM si uvědomují to, že parkour táhne. Ze zkušenosti víme, že Domy dětí a mládeže příliš na vzdělání „instruktorů“ nehledí. Prakticky jej ani nevyžadují, což může být v leckterých ohledech nebezpečné. To, že se kroužek parkouru vyskytuje v nabídce DDM, nemusí nutně znamenat, že parkour vyučuje osoba, která je v této oblasti vzdělaná.

Tipy na závěr pro kvalitní trénink:

  • prověřte si licenci toho, kdo bude vaše dítě učit
  • ptejte se, zda je licence akreditovaná
  • ptejte se na výskyt úrazů – častá vážná zranění (zlomeniny a vymknutí) nejsou známkou kvalitního instruktora
  • ptejte se ostatních na zkušenosti, vyhledávejte recenze – zejména negativnější recenze mívají vypovídající hodnotu

Podívejte se na video z naší lekce

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *