Přihlaste své dítě v lokalitách

Přihlaste se jako dospělý na tréninkovou lekci parkour/OCR

Jsme parkourový sportovní klub pořádající kroužky, tréninky a workshopy v češtině i angličtině. Vedeme soustavnou kondiční přípravu dětí a dospělých na parkourové závody i jako funkční trénink, závody v OCR (obstacle course race, překážkové běhy) a freerunningu. Učíme překonávat překážky z bodu A do bodu B co nejpřímější trasou rychle, plynule a efektivně za použití co nejmenšího energetického výdeje neustálým rozvojem síly, rychlosti, vytrvalosti a flexibility. Vyučujeme efektivní pohybové techniky za použití vlastní síly i za pomoci týmu zejména v lokalitách Praha 4, Praha 6, Praha 8 a Praha 9 – Satalice. Na parkourových workshopech nás ale najdete po celé Praze. Hledáte zpestření dětského dne nebo narozeninové oslavy? Objednejte si náš workshop. Zajímají vás příměstské tábory? Podívejte se na naši nabídku.

Nejsme rebelové ničící zdi. Jsme v PK jedna. Jsme Prague Parkour PK1.

Pokud jste dospělí, i vy jste mezi námi vítáni. Zbavte se unikátní metodou stres po práci se zkušenými instruktory formou aktivního rychlostně-vytrvalostního tréninku. Parkour je vynikající sebeobranná technika, takže mezi jsou mezi námi i dívky a ženy. Poskytujeme služby individuálních lekcí. Portfolio rozšiřujeme o akrobacii, posilování a běh.

#JSEMSTIN #JSEMPK1

Naším heslem od dob vzniku le parcours de combattant je: “Être fort pour être utile” – “Být silný, abych byl užitečný”, a připojujeme se tak k cílům “Méthode Naturelle” definované Georgem Hébertem a odkazu Davida Bella. Našim členům chceme ukázat: “Aucun l’obstacle n’est pas la limite” – “Žádná překážka není limitem”, čím říkáme, abyste „Vnímali zeď jako cestu, ne jako překážku“. A protože se učíme pohybovat v městském terénu neslyšně, určitě jste narazili v poslední době i na: „#JSEMSTIN #JSEMPK1“. To jsou motta, která plně charakterizují naši činnost.

TÝM

MGR. MICHAL FILIPIN

předseda, instruktor parkouru II. třídy, PedF UK Praha, Gerlev Idrætshøjskole (Dánsko), specializace: PK/OCR – skupinové lekce

BC. ONDŘEJ ŽÁDNÝ

místopředseda, manažer/asistent, FTVS UK Praha, specializace: PK

MGR. ET BC. PETR ŠEDINA

místopředseda, právník/asistent, PedF UK Praha, PF UK Praha, Gerlev Idrætshøjskole (Dánsko)

ING. LENKA FILIPINOVÁ

pokladník

JAN KAŇŮREK

influencer, instruktor parkouru II. třídy, specialista na individuální tréninky, specializace: PK/OCR/kalistenika – individuální lekce

MARTIN HLUŠIČKA

instruktor parkouru II. třídy, specialista na skupinové tréninky, specializace: PK/FR – skupinové lekce

MATĚJ DYDOVIČ

instruktor parkouru III. třídy, specialista na skupinové tréninky, specializace: PK/OCR/kalistenika – skupinové lekce

LOGO

Logo Prague Parkour PK1
Logo Prague Parkour PK1

Nové logo klubu odkazuje k hlavnímu způsobu tréninku „Vidět a nebýt viděn“, nebýt slyšen, pohybovat se jako stín. Proto používáme na sociálních sítích hashtagy #JSEMSTIN #JSEMPK1. Zvíře, které tomuto popisu odpovídá, je sova.

HISTORIE A MILNÍKY

2022

S novým rokem se nám podařilo sehnat instruktora pro Prahu 4. Stal se jím staronový Martin Hlušička, instruktor parkouru II. třídy.

2021

Tento rok jsme strašně napjatí, jak to celé bude. Je nám jasné, že parkourové soutěže nebudou. Uvnitř se dá trénovat jen sporadicky, ale to nevadí. Parkour je hlavně sport pro venkovní pohyb, takže nač se zavírat do budov, když můžeme běhat venku.

V průběhu pandemie jsme se pokoušeli trénovat každý za sebe, někomu se dařilo lépe, jiným ještě víc. Kdo měl natrénováno, odjel na Rocki Race. A získali jsme i stříbro v závodě. Ve spolupráci s Českou asociací parkouru jsme na filmovém festivalu Jeden svět prezentovali parkour veřejnosti. Účastnili jsme se Spartan Race, Predator Race a na Urban Challenge v Ostravě získal Michal Filipin stříbro v OCR. Provedli jsme první pokus účasti na Mistrovství České republiky v OCR. Na příměstských táborech jsme učili děti základům parkouru a rozvíjeli dovednosti malých dětí přirozenou metodou. Začátek roku se na Praze 4 nevydařil. Instruktoři během koronavirové epidemie opustili svá místa a bylo problematické získat jednoho z nich na lekci.

V prosinci se Michal Filipin účastnil jako metodik školení Instruktor parkouru III. třídy u ČAPk.

2020

V roce 2020 přistupuje Prague Parkour PK1 pod Českou asociaci parkouru a zařazuje se do sítě parkourových sportovních klubů v České republice. Tím podporuje myšlenku jednotného parkouru bez gymnastiky. Parkourovou přípravu, která měla finišovat v jarním období závody ve Frýdku-Místku a Brně narušuje koronavirová pandemie. Závody se přesouvají na podzim. Pořádáme workshop v Music Clubu Jižák. V létě asistujeme na příměstském táboře školky Malý svět.

Začátek školního roku se nese stále ve znamení koronavirové krize. Školy jsou opatrné na poskytování pronájmů, proto jsme nuceni přemístit tréninky. Na Praze 4 zůstáváme, na Praze 9 spolupracujeme stále s Dráček – kroužky v Satalicích a nově rozjíždíme 90minutovky na Praze 6. Vítáme zároveň mezi sebou posilu týmu Jana Kaňůrka, instruktora parkouru II. třídy. Pro dospělé jsme spustili nepravidelné večerní parkour/OCR tréninky B.R.I.C.K.

2019

Lukáš Koloc se vypracovává jako odborník na freerunning na Praze 8 a zanechává za sebou několik skvělých traceurů. V lednu spolupracuje Prague Parkour PK1 na projektu Lab31. Během stejného měsíce se tým v Parkour Ládví začíná štěpit kvůli nesouladu s cíli, za jakých Prague Parkour PK1 do spolupráce vstoupil. Koloc, který má v té době nejvíce tréninků v Parkour Ládví, se přiklání ke spolupráci s tradiční Českou asociací parkouru stejně jako Filipin, kdežto manažer Parkour Ládví směřuje ke gymnastice. I přes dostavění hřiště s jarem roku 2019 Prague Parkour PK1 ukončuje spolupráci, protože parkouristé hrdě říkají…

#wearenotgymnastics.

Před odchodem se výběr parkouristů s trenéry Prague Parkour PK1 účastní závodů Rocki Race a Urban Challenge. Rozvázáním spolupráce dochází ke ztrátě tréninkového místa na Praze 5.

V červnu dochází k ustanovující schůzi, kdy se do týmu Prague Parkour PK1 přidává již dříve zmíněný Ondřej Žádný jako sportovní manažer, dále právník a učitel Petr Šedina. Ten se stará o právní stránku spolku. Pětici uzavírá Lenka Filipinová, která má na starosti kancelář sportovního klubu.

V létě spolupracuje Prague Parkour PK1 na Outdoor kempu Rocki Outdoor Company.

Prague Parkour PK1 z. s. přesunuje působiště na celou Prahu i její okraj. Na podzim otevírá parkourové tréninky v Praze 4 a Praze 9. V Satalicích se klub podílí na trénincích Dráček kroužky ve spolupráci s asistentem Stanislavem Kovaříkem. Vystupujeme na exhibici Rocki Outdoor Company.

Na podzim vybojoval náš člen Matěj v Rocki Race krásné 11. místo. Gratulujeme.

Na začátku zimy dochází v Praze 4 ke střídání. Instruktor a člen rady L. Koloc se stěhuje do jiné části republiky. Na jeho místo přichází posila v podobě instruktora parkouru II. třídy Martina Hlušičky.

2018

Během letního příměstského tábora se daří M. Filipinovi navázat spolupráci s Gatorade, přivádí do týmu přivádí L. Koloce, Zuzanu Rabatinovou a dva asistenty z Deutsche Schule Prag Petera Antona Hopfgartnera a Simona Gabriela Hermanna. Díky asistentům bylo možné expandovat na Prahu 5. Spolupráce vedla k výbornému úspěchu. Během roku a půl od svého vzniku zaevidoval a udržel Parkour Ládví ve spolupráci s Prague Parkour PK1 přes 150 členů. Někteří členové se s instruktorem Filipinem účastnilo v létě prvních OCR závodů (Urban Challenge), k nimž má parkour blízko.

2017

Od jara se otevírají jarní tréninky s Prague Parkour PK1. V létě navazuje Prague Parkour PK1 spolupráci na nastartování neaktivního klubu Parkour Ládví s cílem vybudovat parkourové hřiště na Ládví a rozjet start klubu ve složení Horák-Filipin-Palatý. Filipin zastává pozici PR manažera Parkour Ládví, vytváří a spravuje sociální síť, trénuje skupiny starších, obhajuje projekt na Radnici Prahy 8, později i spravuje webové stránky.

2016

V roce 2016 nevykazuje Prague Parkour PK1 činnost. Část týmu je pracovně v zahraničí.

2014

Kroužek probíhá do jara 2014, od podzimu přechází kroužek pod hlavičku DDM Prahy 2. Protože se deníky kurzů v DDM označovaly zkratkou, kurz byl veden pod zkratkou “PK1”, což dalo později vzniknout názvu. Na kurz přivádí Lukáš Koloc Ondřeje Žádného. Do roku 2015 kroužek probíhá paralelně s ranními anglicko-českými tréninky pro dospělé s názvem Prague Parkour PK1.

2011

Michal Filipin nastupuje jako učitel s aprobací Bi-TV na ZŠ Libčická. Parkour, tehdejší novinku, zavádí jako zájmový kroužek pod názvem Banlieue 8 podle městské části Praha 8. Kroužku se účastní žák školy Lukáš Koloc (někdejší člen výboru a instruktor Prague Parkour PK1), který projevuje o parkour zájem i mimo trénink. Nezávisle na sobě se potkávají na pražských PK spotech. Časté otázky a oslovení: “Pane učiteli…,” tehdy dává vzniknout přezdívce “Učitel” pro Michal Filipina.

Sledujte stránky Prague Parkour PK1 (www.pk1.cz) a informujte se o workshopech, soustředěních a parkourových trénincích.