PARKOUR KROUŽEK PRAHA | PRAGUE PARKOUR PK1

Máte zájem přihlásit dítě na trénink v Praze? Klikněte!

Parkourový trénink je velice populárním druhem sportu. Baví nás volnost, která z něj vychází. Betonová sídliště díky téměř všudypřítomným zdem nabízí v Praze spoustu míst pro parkour. My z Prague Parkour PK1 vedeme parkourové tréninky v Praze. Jsme jeden z nejstarších parkourových týmů v Praze.

Více o parkour kroužku Praha 4
Více o parkour kroužku Praha 9
Více o parkour kroužku Dráčci

 

Portfolio

Jsme parkourový sportovní klub pořádající kroužky, tréninky a workshopy. Jsme instruktoři, kteří se mimo pracovní dobu ve svém volném čase věnují práci s dětmi a dospělými. Vedeme soustavnou kondiční přípravu dětí a dospělých na parkourové závody a OCR (obstacle course race). Učíme překonávat překážky z bodu A do bodu B co nejpřímější trasou rychle, plynule a efektivně za použití co nejmenšího energetického výdeje neustálým rozvojem síly, rychlosti, vytrvalosti a flexibility. Trénujeme efektivní pohybové techniky za použití vlastní síly i za pomoci týmu.

Nejsme rebelové ničící zdi. Jsme v PK jedna. Jsme Prague Parkour PK1.

Trénujeme i pracující dospělé, kteří by se rádi nastartovali před prací nebo vyburcovali stres po ní se zkušenými instruktory formou aktivního rychlostně-vytrvalostního tréninku. A ano, chodí mezi nás dívky i ženy. Parkour je vynikající sebeobranná technika. Poskytujeme služby individuálních lekcí. Portfolio rozšiřujeme o akrobacii, posilování a běh.

 

Motto

Držíme se starého pravidla od dob vzniku les parkours de combatant: “Être fort pour être utile” - “Být silný, abych byl užitečný”), a připojujeme se tak k cílům “Méthode Naturelle” definované Georgem Hébertem a odkazu Davida Bellea. Svou činností v této době dostáváme minulého hesla Prague Parkour PK1: “Aucun l’obstacle n’est pas la limite” - “Žádná překážka není limitem”, čím říkáme, abyste "Vnímali zeď jako cestu, ne jako překážku".

 

 

Tým Prague Parkour PK1

Mgr. Michal Filipin "Učitel Mike"

předseda spolku

PedF UK Praha (Bi-TV),
Gerlev Idrætshøjskole (Dánsko)

Bc. Ondřej Žádný "Hec"

1. místopředseda spolku

FTVS UK Praha (Management sportu)

Mgr. et Bc. Petr Šedina

2. místopředseda spolku

PedF UK Praha (Bi-TV),
Gerlev Idrætshøjskole (Dánsko),
absolvent PF UK Praha

Ing. Lenka Filipinová

výkonný výbor

Lukáš Koloc

výkonný výbor a instruktor

instruktor parkouru III. třídy

Martin "Maidez" Hlušička

trenér

instruktor parkouru II. třídy

 

Historie

2011

Naše historie sahá do roku 2011, kdy Učitel Mike učil na ZŠ Libčická parkour jako tehdejší novinku pod názvem Banlieue 8 podle městské části Praha 8. Kroužku se od počátku účastnil Lukáš Koloc, který projevil o parkour velký zájem a trénoval parkour na spotech i mimo kroužek. Nezřídka se tedy stávalo, že se na známém parkourovém spotu Vltavská potkali. Časté otázky a oslovení: “Pane učiteli...,” tehdy dalo Mikovi vzniknout druhou přezdívku “Učitel”, kterou mu traceuři “neodpárali”.

2014

Kroužek na základní škole probíhal do jara 2014. Od podzimu poté fungoval pod hlavičkou Domu dětí a mládeže Prahy 2. Protože se deníky kurzů v DDM zapisovaly zkratkou, kurz byl veden pod zkratkou “PK1”, což dalo později vzniknout názvu. Na tento kurz přivedl Lukáš Koloc Ondřeje “Hece” Žádného. Do roku 2015 kroužek probíhal paralelně s ranními anglicko-českými tréninky pro dospělé s názvem Prague Parkour PK1.

2016

V roce 2016 nevykazoval Prague Parkour PK1 činnost, protože dva nynější členové byli pracovně v zahraničí.

2017

Od jara 2017 jste si mohli opět s Prague Parkour PK1 zatrénovat na ranních trénincích. V létě navázal Učitel Mike pod hlavičkou Prague Parkour PK1 spolupráci s pražským podnikatelem s cílem vybudovat parkourové hřiště na Ládví a založit parkourové kroužky. Toho roku se tříčlenný týmu podílel na startu jednoho z pražských parkourových klubů.

2018

Během letního příměstkého tábora se podařilo Učiteli Mikovi sehnat sponzora Gatorade. Na začátku školního roku přivedl Učitel Mike do klubu Lukáše Koloce, Zuzanu Rabatinovou a další dva studenty z Deutsche Schule Prag jako asistenty. Díky studentům se podařilo expandovat na Prahu 5 a Učitel Mike s asistenty začali vyučovat parkour na Deutsche Schule Prag. Celý tým, který se rozrůstal i okolo zakladatele klubu, dosáhl na konci roku 2018 výborného úspěchu. Během roku a půl od svého vzniku zaevidoval a v kroužku kvalitní výukou udržel přes 150 členů. Několik svěřenců se s Učitelem Mikem účastnilo v létě prvních OCR závodů (Urban Challenge), k nimž má parkour blízko.

2019

Lukáš Koloc se během roku jako odborník na freerunning vypracoval na Praze 8 na vynikajícího instruktora a zanechal za sebou několik skvělých traceurů. V lednu spolupracovali Učitel Mike a asistentka Zuzana na projektu Lab31. Po projektu se tým na Ládví začal štěpit, protože došlo k nesouladu s cíli, za jakých členové Prague Parkour PK1 do týmu vstupovali. Lukáš Koloc, který měl v té době nejvíce tréninků v klubu, se rovněž přikláněl ke spolupráci s tradiční Českou asociací parkouru, kdežto zakladatel kroužků směřoval ke gymnastice. Učitel Mike (Michal Filipin) zastával tehdy post člena rady České asociace parkouru. I přes dostavění hřiště s jarem roku 2019 došlo k rozvázání spolupráce, protože každý parkourista ví, že...

...parkour není gymnastika.

Ještě před odchodem se část mladých parkouristů se svými trenéry z Prague Parkour PK1 účastnila dalších závodů Rocki Race a Urban Challenge.

V červnu došlo k ustanovující schůzi, kdy se do týmu Prague Parkour PK1 přidal již dříve zmíněný, ale stále nadšený parkourista Ondřej Žádný jako odborník na management sportu. K nim přibyl nadšený sportovec, učitel a právník Petr Šedina. Ten se postaral a stará o právní stránku běhu spolku. Pětici týmu uzavírá dáma Lenka Filipinová, která má na starosti kancelář sportovního klubu.

V létě spolupracoval Prague Parkour PK1 za Outdoor kempu Rocki Outdoor Company.

Prague Parkour PK1 z. s. přesunulo působiště na celou Prahu i její okraj. Na podzim se otevřely parkourové tréninky v Praze 4 a Praze 9. V Satalicích se klub podílí na parkourovém kroužku.

Na podzim vybojoval náš člen Matěj v Rocki Race krásné 11. místo. Gratulujeme.

Na začátku zimy došlo na Praze 4 ke střídání. Instruktor Lukáš se stěhoval odstěhoval do jiné části republiky, přesto ale zůstal členem. Na jeho místo přišla posila v podobě trenéra II. třídy Martina Hlušičky.

2020

V roce 2020 jsme přistoupili pod Českou asociaci parkouru a zařadili se tak do sítě parkourových sportovních klubů v České republice a podpořili tak myšlenku jednotného parkouru bez gymnastiky. Parkourovou přípravu, která měla finišovat v jarním období závody ve Frýdku-Místku a Brně narušila koronavirová pandemie. Doufáme, že budeme moci brzy opět trénovat.

 

Sledujte stránky Prague Parkour PK1 (www.pk1.cz) a informujte se o workshopech, soustředěních a parkourových trénincích. 

 

Reference

logo Lab 31Dům dětí a mládeže Prahy 2Dráček kroužkyGymnázium ČeskolipskáRocki Outdoor Company