logo Prague Parkour PK1

Parkour kroužek Praha 9 

Přihlásit na kroužek Praha 9

Kudy na trénink?

Vedený sportovní trénink parkour se zaměřením na všestranný rozvoj a intenzivní sportovní průpravu na závodní formu

Běžné hodiny tréninku: čtvrtek 16:00-17:00 (začátek 6. února 2020)

Místo konání: ZŠ Novoborská (Novoborská 371/10, 190 00 Praha 9-Střížkov), její pozemek a přilehlé okolí

Cena kurzu: 2500,- Kč / 2. pololetí (jsme nezisková organizace) splatná do 14 dní od 1. účasti na tréninku

Číslo účtu: 2901664380/2010

Variabilní symbol (datum narození dítěte ve tvaru ddmmrrrr): např. 27081999 při narození dítěte 27. srpna 1999

Created by LINELABOX