Parkour 28. října

Parkour jako bojové umění

Proč vydáváme příspěvek 28. října? Protože si připomínáme 105. výročí založení Československa 🇨🇿 Dne, kdy český národ získal po válečných střetech civilizací prokazatelně svou identitu. Uctíváme památku padlých 1. světové (Velké) války tréninkem parkouru.

Málokdo ovšem ví, že právě toto francouzské pohybové umění je uměním bojovým – překonáváním překážek za účelem co nejrychlejšího přesunu na bojišti z bodu A do bodu B – žádná salta nebo přemety. Právě proto není a nemůže být nikdy parkour gymnastika. Vždy a zásadně jen parkour – les parcours du combattant – „cesta bojovníka“.

A protože mottem parkouru je „Être fort pour être utile“ (Být silný, abych byl užitečný), je možný příměr se sokolským „Paže tuž, vlasti služ“. Proč Sokol? Protože právě ti dělali prvnímu prezidentovi Tomáši Garrigue Masarykovi ochranku, a právě jejich příprava kolikrát sehrávala na bojištích strategickou úlohu, například ve francouzské legii v Rotě Nazdar.

V této neklidné době, kdy se válečné akce odehrávají jen několik stovek kilometrů od našich hranic, vnímáme v Prague Parkour PK1 jako zásadní připravit děti a dospělé stejným způsobem na nepředvídané situace. Ceníme si, že své děti podporujete v tom, co dělají. A vy, co jste s námi, ceníme, že každý den na sobě pracujete.

Nezapomínáme na odkaz padlých, kteří se zasloužili o vznik samostatného českého státu 🇨🇿

Trénujeme KAŽDÝ DEN, abychom viděli, ale nebyli viděni, aby každý z nás mohl říct #JSEMSTIN #JSEMPK1 #JSEMCECH

Podobné příspěvky