1. Udělujete tímto souhlas Prague Parkour PK1 z. s., se sídlem Žirovnická 3133/6, 106 00 Praha 10 – Záběhlice, IČO: 08208409, vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 71935 (dále jen Správce), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovával tyto osobní údaje:
  1. jméno a příjmení zákonného zástupce i dítěte,
  2. e-mail,
  3. adresu trvalého bydliště,
  4. telefonní číslo,
  5. název zdravotní pojišťovny,
   dále tyto biometrické údaje:

  1. fotografie tváře i celého těla,
  2. zvukový a obrazový záznam
 2. Jméno, příjmení, e-mail, adresu trvalého bydliště, telefonní číslo a název zdravotní pojišťovny je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem oprávněného zájmu pro plnění smlouvy a vedení evidence členské základny, pro případ evidence startovní listiny na závodech a doprovodných akcích spolku a pro případ ošetření ve zdravotnickém zařízení. Tyto údaje budou Správcem a Zpracovateli zpracovány po dobu 10 let.
 3. Fotografie tváře i celého těla, podobizny, zvukový a obrazový záznam bez uvedení jména je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem dokumentace aktivit a propagace na:
  1. webových stránkách sportovního klubu Prague Parkour PK1: https://www.pk1.cz,
  2. facebookovém profilu https://www.facebook.com/pragueparkourpk1/,
  3. youtube kanálu Prague Parkour PK1,
  4. a Instagramu @pragueparkourpk1.

  Tyto údaje budou Správci (viz níže) zpracovány po dobu 10 let.

 4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů a biometrických údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu info@pk1.cz.
 5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje i biometrické údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  1. Sdružení sportovních svazů České republiky z. s., se sídlem U Pergamenky 1511/3, 170 00 Praha 7-Holešovice, IČO: 00174262, vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 147 (dále jen Zpracovatel)
  2. Česká asociace parkouru z. s., se sídlem U Pergamenky 1511/3, 170 00 Praha 7-Holešovice, IČO: 00469548, vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 73367 (dále jen Zpracovatel)
  3. další poskytovatel zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
 6. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  1. vzít souhlas kdykoliv zpět,
  2. požadovat informaci, jaké vaše či osobní údaje dítěte zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
  3. vyžádat si o přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  4. požadovat po Správci výmaz těchto osobních a biometrických údajů,
  5. na přenositelnost údajů,
  6. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.