Pokud doporučíte klub Prague Parkour PK1 z. s. někomu ze svých známých a ten se, případně jej jeho zákonný zástupce, přihlásí na tréninky, náleží vám, jako doporučiteli, 10% sleva z ceny tréninků za daný kurz za předpokladu, že doporučený sám uhradil kurzovné a odchodil alespoň jeden kurz.

  1. Slevu poskytujeme formou vratky na konci daného pololetí.
  2. Slevu lze uplatnit pro daný vztah doporučitel-doporučený pouze 1x.
  3. Výše 10% slevy se určuje až z výsledné sumy reálně odučených tréninků v dané lokalitě.
  4. Tato akce neplatí pro lokalitu Praha-Satalice.