V Music Club Jižní město bude 7. 6. od 15:00 opět parkourová akce. Instruktoři Prague Parkour PK1 řeknou dětem v jednom odpoledni o parkouru a naučí je základy moderního pohybového umění, které si v posledních letech získává tisícovky příznivců.

Přijďte taky, ale nezapomeňte provést předběžnou registraci (z důvodů vládních omezení musíme množství osob limitovat):

CHCI REGISTROVAT SVÉ DÍTĚ

Cena 2hodinového workshopu: 100,- hrazeno na místě pořadateli Music Club Jižák 

Také je důležité přijít s podepsaným Prohlášením o bezinfekčnosti.
Bez tohoto prohlášení nemůžete být na akci z bezpečnostních důvodů vpuštěni!

STÁHNOUT FORMULÁŘ PRO VYPLNĚNÍ